+316 10 62 42 42 [email protected]
De grootste leugenaar die je kent en je kent hem al jaren.

De grootste leugenaar die je kent en je kent hem al jaren.

Yep, dat lees je goed angst is een leugenaar!

De grootste leugenaar die je kent en je kent hem al jaren. Jarenlang hoor je zijn leugens al aan. En in veel gevallen zul je ook gehandeld hebben naar de leugens die angst je heeft verteld. Hoe vaak heb jij je laten leiden door angst? En hoe vaak heb je daar hele mooie kansen door laten schieten omdat je bang was en dat je heel erg in je hoofd zat? Spijt en piekeren ‘had ik maar dit gedaan’ en ‘had ik maar dat gedaan’, nu wat jaren verder denk je daar nog aan want de pijn van spijt duurt lang.

Het goede nieuws, iedereen heeft wel eens last van angsten. Daar is eigenlijk niets mis mee, angst is ons natuurlijke beschermings- en afweermechanisme. Problematisch wordt het pas als het ervoor zorgt dat je ervoor kiest om niet te doen wat je het allerliefst zou willen doen. Of om stappen te zetten die heel goed voor je zouden zijn. Omdat angst je vertelt dat het gevaarlijk is, dat er risico’s aan zitten. De navolgende tekst kan een wereld van verschil voor je maken:

‘Maar wat als het wel lukt?’

We zijn namelijk standaard geneigd om alle scenario’s te bedenken die zich zullen ontvouwen als iets mislukt. Terwijl de realiteit bijna altijd anders is dan wat je in je hoofd hebt!

Zelfs als het onverhoopt misgaat, zelfs als het niet loopt zoals je had gewild, dan nog lijkt het vaak niet eens op het scenario dat je hebt bedacht. Angst is oprecht een grote leugenaar. Het is oprecht goed om even stil te staan bij wat je gevoel je zegt, maar vraag je daarna af: is dit gewoon irrationele angst, of is dit een vervelend voorgevoel. Als het angst is, en je luistert ernaar, dan maak je die angst als vanzelf waar. Is het een voorgevoel, dan kun je er beter naar luisteren. Als je de distinctie tussen die twee leert zien, wordt het maken van keuzes een stuk eenvoudiger.

#brutaaleerlijk #enforceyourself

Verander je verhaal, verander je leven!

Verander je verhaal, verander je leven!

Iedereen heeft een verhaal, waarbij wij onze eigen werkelijkheid en toekomst creëren. In principe schrijven we onze eigen levensscript.

Voor elk probleem in je leven is er een toekomst die er al voor geschreven is. Deze toekomst bestaat onder andere uit de hoop, de angsten en bijvoorbeeld de geleerde lessen die je hebt door eerdere ervaringen. Dit is de context waarbinnen jij probeert veranderingen te bewerkstelligen. Om je prestaties te verbeteren is het nodig je toekomst te herschrijven, zodat je een situatie transformeert. Door het herschrijven veranderen je acties van nature: zo verandert jouw houding van passief in pro-actief, van gelaten in geïnspireerd en van gefrustreerd in innovatief.

Jij bent de hoofdrolspeler in jouw eigen levensverhaal en als je in staat bent om de regie op te pakken en je eigen verhaal te herschrijven, ervaar je je leven compleet anders dan wanneer je overgeleverd bent aan het lot en daar niets aan kunt veranderen. Het schrijven en vertellen van je eigen levensverhaal is een continu proces en het vraagt om extra aanscherping wanneer je omstandigheden minder florissant zijn. Juist dan is het goed om je eigen rol onder de loep te nemen, regie te voeren en desnoods te herschrijven: wat wil je anders gaan doen, hoe moet het verhaal verder gaan, welk plot kun je voor jezelf bedenken?

Durf je levensverhaal wanneer het tegenzit regelmatig te herzien, zie voor je hoe het verhaal zich gaat ontvouwen en pak de rol die je voor jezelf hebt bedacht, want alles is mogelijk als je ontdekt dat de verandering in jezelf zit.

Bewustwording van je eigen verhaal kan eraan bijdragen dat je het verhaal kunt sturen of bijsturen. Jouw verhaal is altijd een kwestie van perspectief en eigenlijk nooit af. Er ligt namelijk nog een verhaal voor je en een verhaal achter je. Jij creëert je eigen werkelijkheid met het interne systeem van beelden, verhalen, emoties en alle betekenissen die je hier aan geeft. Hetgeen jij jezelf vertelt is bepalend voor hoe jij je leven ervaart, maar ook zeker hoe jij je toekomst ziet.

Jij bent jouw eigen verhaal. Jij beschikt over het vermogen om jezelf te herschrijven, jouw identiteit opnieuw te omschrijven, jouw toekomst te herschrijven.

Jouw toekomst bepaal jij!

#brutaaleerlijk #enforceyourself

ZET JIJ JE LEVEN STIL, IN DIENST VAN JE ANGST, DAN ZAL DEZE ALLEEN MAAR ERGER WORDEN!

ZET JIJ JE LEVEN STIL, IN DIENST VAN JE ANGST, DAN ZAL DEZE ALLEEN MAAR ERGER WORDEN!

Het is immers een wetmatigheid dat alles wat je aandacht geeft groeit.

Angst is niet iets reëels en op zich niet bedreigend. Angst komt immers uit je hoofd, en is gebaseerd op ervaringen uit het verleden getriggerd door iets wat er nu gebeurt.

Angst is niet eng, het is een waarschuwingssignaal en meer niet. Paniek en angst zijn heel heftige negatieve emoties maar zij zijn ook niet meer dan dat: Emoties. Angst is een basisemotie en emotie is een toestand van het moment.

Angst is een emotie in reactie op een (potentieel) negatieve gebeurtenis en wordt gereguleerd door het limbische brein. Naast dat brein beschikken we ook nog over het reptielenbrein (vechten, vluchten, verstijven) en de neo-cortex (ratio). Het limbisch brein zorgt naast emoties ook voor motivatie, genot en emotioneel geheugen.

Angst bestaat uit impulsen die symptomen veroorzaken: buitengewone reacties op normale stimuli, veroorzaakt door je onderbewuste. Alles wat je autonome zenuwstelsel doet, doet het uit goede bedoelingen: het wil ons iets zeggen. In ieder geval dat we iets anders mogen doen dan we deden. Iedereen snapt dat ons autonome zenuwstelsel een signaal afgeeft, wanneer we bijvoorbeeld een hand op een gloeiend hete kachel leggen en in een reflex terugtrekken.

Maar als het om reacties als hartkloppingen en hyperventilatie gaat, doen we iets heel vreemds. In plaats van de waarschuwing ter harte te nemen, proberen we de processen te controleren.

Wanneer we een rondje hardlopen snappen we dat we transpireren, rood aanlopen, onze hartslag omhoog gaat en we zwaarder ademen.

Wanneer we ons in ons hoofd voortdurend druk maken, verbruiken we een buitengewone hoeveelheid energie. Onze hersenen verbruiken twintig procent van alle energie en zuurstof in ons lichaam … in rust! Het is dus niet vreemd dat je zenuwstelsel reageert, wanneer je jezelf mentaal uitput door steeds de angst opwekkende stimuli aandacht te geven en je hele doen en laten daarop af te stemmen. In plaats van over te gaan op andere – mentaal ontlastende – activiteiten ga jij je er juist heel erg mee bemoeien en er op ingrijpen.

Een angstpatroon kan je relatief gemakkelijk doorbreken door structureel je aandacht op heel andere dingen te richten en daarbij je gedrag te veranderen.

Stop bijvoorbeeld met waarom-vragen, zoals: “Waarom heb ik dat nou?”, “Waar komt dat nu vandaan?” Erger nog is het wanneer je denkt te weten waar je angst vandaan komt. Het geeft je alleen een reden, een legitimatie voor je angst nu, en een legitimatie er eindeloos mee bezig te blijven.

Stop met je leven aan te passen aan je angst. Wanneer alle focus is gericht op je angst, staan andere processen stil en versterk je je probleem alleen maar. Doe wat nodig is!

#brutaaleerlijk #enforceyourself

NIET HOPEN, MAAR ZELF BEPALEN EN HALEN!

NIET HOPEN, MAAR ZELF BEPALEN EN HALEN!

Niet weten wat je moet doen, en wachten of hopen op een betere toekomst, we hebben allemaal wel eens te maken met een situatie waarin je jezelf uit het veld geslagen voelt. Alleen maar wensen en hopen leidt dan zelden tot een goede uitkomst en maken van jou een passagier in het leven in plaats van de bestuurder.

Of het nu gaat om een project waaraan je werkt, de relatie met je man of vrouw die je wilt verbeteren, of je vitaliteit en gezondheid, we lopen allemaal wel eens tegen een onzichtbare muur op, die onmogelijk lijkt te omzeilen of te overkomen. Enkel maar wensen en hopen op een betere uitkomst houdt je in zo’n situatie mentaal en emotioneel vast in de slachtofferrol. Je voelt je machteloos, alsof er niets is wat je kunt doen om de situatie te veranderen.

In plaats van te wachten totdat jouw situatie verandert, en hopen op een betere toekomst (beide is passief), moet je juist je brein inzetten om met een echte strategie te komen. Stel jezelf kwalitatieve vragen die je brein dwingen om nieuwe oplossingen te vinden. Met de juiste vragen creëer je antwoorden die je (in ieder geval) de eerste stappen geven die je kunt nemen om de situatie te overkomen of veranderen. Door middel van de mindset die je stuurt met je vragen, help je jezelf om uit het gevoel te komen dat je vastzit en slachtoffer bent van de omstandigheden. De volgende stap is om echt in actie te komen. Onderzoek wijst uit, dat mensen die bereid zijn om de eerste stap te nemen, ook bereid zijn om de volgende stappen te nemen.

Verwacht niet dat je in één of twee stappen je doel hebt bereikt, maar blijf consistent in het nemen van de volgende acties. Net als in de sport moet je de punten zelf gaan halen. Niet hopen, maar halen en het spel niet angstig spelen.

#brutaaleerlijk #enforceyourself

Perceptie en Potentie

Perceptie en Potentie

De ontwikkeling of conditionering van ‘onze’ identiteit begint al vroeg. Als kind wordt je (bewust of onbewust) verteld of je ergens wel of niet goed in bent. Laag op laag wordt zo ‘onze’ identiteit opgebouwd. Als middelbare scholier label je jezelf met een bepaald type, je kiest een studie die ‘bij je past’ en die labels raken meer en meer vastgeroest naarmate je volwassen wordt. Je gaat er dan ook steeds meer vanuit dat jouw vaardigheden, skills en karakter ‘nu eenmaal zo zijn’.

Waar je aan voorbijgaat wanneer je in die overtuiging gelooft, is wat je allemaal nog meer of óók zou kunnen zijn. Jouw potentie. Want doordat je gelooft dat je dingen niet kan of niet leuk vindt, of iets bent omdat je het ooit studeerde, rem je jezelf onnodig af.

Jouw perceptie, waarin jij gelooft (wat je is verteld, aannames), wordt jouw waarheid. Jouw waarheid bepaalt op een dagelijkse basis waarbij jij je goed of slecht voelt. En dat gevoel bepaalt weer hoe jij je gedraagt. Oftewel: je gedrag wordt bepaald door de dingen waarin je gelooft en dat kan je beperken in het leven van je volledige potentieel.

Om te leren geloven in je volle potentieel is het goed je af te vragen of er misschien verlangens zijn die je nog geen aandacht had gegeven. Zijn er eigenschappen of skills die je minder hebt ontwikkeld dan je zou willen? Zijn er dromen die je niet meer najaagt? Zijn er kansen die je voorbij hebt laten gaan, en opnieuw zou willen bekijken?

We denken zelden goed na over wat we nu echt voor onszelf willen. Wanneer we dat wel doen, dan zijn we in staat om veel meer van onze potentie te bereiken. Daarom is het goed om je huidige overtuigingen eens onder de loep te nemen. Te herkennen welke je afremmen, welke patronen er niet werken en hoe je deze kunt doorbreken als ze je niet meer dienen. Wat zorgde ervoor dat je die kans niet pakte of die droom niet achterna ging? Waarom ga je dat verborgen talent niet ontdekken? Waarom ga je die vaardigheid niet ontwikkelen? Probeer jezelf te betrappen op aannames en stel jezelf vragen.

Terwijl ons brein druk is met al die aannames en opgelegde overtuigingen, is het de kunst om je leven met meer aandacht te ervaren, het is meer dan dat het was of dat het nu is, het is wat het zou kunnen zijn.

#Brutaaleerlijk #Enforceyourself

FOCUS: HOE KOM JE ER VANAF

FOCUS: HOE KOM JE ER VANAF

7 doordachte en effectieve stappen om van die vermaledijde focus af te komen.

# 1: Creëer afleiding!
Niets is akeliger dan geconcentreerd aan het werk kunnen zijn. Als je dit wilt voorkomen is het belangrijk dat je zorgt voor veel afleiding. Zet muziek op, zet je twitteraccount aan en -actief en zorg ervoor dat je telefoon luid genoeg staat. Het is ook handig om je werkplek te vullen met gezellige rommeltjes: zorg voor stapels papieren overal, probeer het aantal kasten en opbergruimtes te verminderen en zorg voor veel gekleurde posters met leuke spreuken. Zorg er daarnaast voor dat je startscherm bestaat uit Facebook of YouTube en dat je je mail altijd open hebt staan.

#2: Stop met plannen!
Plannen maken is een uitermate gevaarlijke bezigheid. Je loopt hierdoor namelijk het risico dat je jezelf aan je plan gaat houden en daarvan krijg je juist weer focus. Dat is nu net wat we koste wat het kost willen vermijden. Zorg ervoor dat je geen plannen maakt, in geen enkele vorm. To-do lijstjes en plannen zijn namelijk funest wanneer je echt chaos wil creëren.

#3: Niets opschrijven!
Wanneer je dingen opschrijft dan is het uit je hoofd. Niet handig als je chaos wilt behouden. Zorg ervoor dat je niets opschrijft, voorkom notitieboekjes en post-its en probeer alles te onthouden. Zo voorkom je een gevoel van innerlijke rust.

#4: Houdt je e-mail open en telefoon aan!
Om focus te vermijden is het van belang dat je de hele dag je telefoon en email hebt aanstaan. Elke keer wanneer je een mailtje ziet binnen komen is het belangrijk om dat gelijk even af te handelen; de mensen die de moeite nemen om je een email te sturen hebben ook recht om direct a la de minuut even een antwoord te krijgen.

#5: Niet nadenken voor je iets doet!
Enorm belangrijk: zorg ervoor dat je niet nadenkt voordat je iets doet. Wanneer je iets te binnen schiet wat je leuk vindt of waar je graag mee bezig bent, laat dan alles wat je nu doet vallen en stap gelijk over op je nieuwe activiteit. Zie ook punt 6.

#6: Niets afmaken!
Wanneer je dingen afmaakt dan geeft je dat een opgeruimd gevoel en juist dat willen we voorkomen. Zorg er dus voor dat je niets af maakt en probeer zoveel mogelijk dingen tegelijkertijd te doen. Merk je onverhoopt dat je toch bezig bent met een taak die bijna klaar is? Stop er dan direct mee en begin iets nieuws.

#7: Geen pauzes nemen!
Pauze is niet bevorderlijk voor chaos. Wanneer je net lekker bezig bent met tientallen projecten tegelijkertijd te balanceren dan is pauze zeer gevaarlijk. Het geeft je namelijk de kans om even uit te rusten en na te denken over waar je mee bezig bent. (zie hiervoor ook punt 5) Voorkom het houden van pauze en zorg ervoor dat je lekker aan de gang blijft. Een tweede voordeel wanneer je geen pauze houdt is dat je minder voor elkaar krijgt. Je bent de hele dag keihard aan het werk om alle ballen in de lucht te houden en aan het einde van de dag heb je het gevoel dat je niets bereikt hebt. Ideaal en hét bewijs dat je je focus kwijt bent.

En nu even serieus!

Focus is niet simpelweg concentratie, concentratie is korte termijn en focus is lange termijn.

Focus is kiezen en het nemen van beslissingen. Wat doe ik wel, wat doe ik niet. Waar kies je voor, niet alleen op dat ene moment tijdens het uitvoeren van je actie, maar in alles. Wil jij daar succesvol in zijn? Maak dan keuzes!

Hoe meer focus, hoe sneller je je doel zult bereiken. En met het bereiken van je doelen, komen dromen uit. Het belangrijkste is dat je jezelf niet laat verleiden of afleiden. Afleidingen zijn niet altijd erg op het moment dat je ontspanning nodig hebt maar laat je niet afleiden op het moment dat er werk moet gebeuren en je echt daadwerkelijk resultaten en doelstellingen wil behalen!

Niet alleen de ‘van dag tot dag’ focus, het concentreren op de dagelijkse werkzaamheden en activiteiten. Het gaat ook, en misschien juist wel, om die grote focus. Om die grote vraag: Wat wil jij bereiken? Waar wil je naartoe?

Wanneer je geen doel voor ogen hebt, geen idee van de richting die je op wil gaan dan blijf je ronddwalen.

Voed je focus, voed je zelfvertrouwen! #

Secured By miniOrange

We willen je graag een waardevolle tijd op onze website geven. Als je verder gaat op deze website gaan wij ervan uit dat je instemt met ons cookiebeleid. Lees ons beleid

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten