Monday Master Blog: Haal jij de beweegnorm?

In 2017 heeft de Gezondheidsraad nieuwe adviezen uitgebracht voor bewegen. Op basis daarvan zijn er nieuwe nationale beweegrichtlijnen opgesteld. Daarmee zijn de oude nationale beweegrichtlijnen komen te vervallen. Over het algemeen lijkt deze nieuwe richtlijn op de oude en welbekende beweeg-, fit- en combinorm. De aanbeveling om spier- en botversterkende activiteiten te doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen, is nieuw. En er wordt nadrukkelijk aangegeven dat langer, vaker en/of intensiever bewegen extra gezondheidsvoordeel oplevert. Daarnaast is een richtlijn met betrekking tot zitten toegevoegd.

Voor volwassenen en ouderen luidt de nieuwe beweegrichtlijn als volgt:
– Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
– Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer (300 minuten of meer, vaker en/of intensiever) bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Dit advies sluit aan bij de internationale criteria voor lichte, matige en zware intensiteit.
– Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
En: voorkom veel stilzitten (= sedentair gedrag).

75 minuten per week bewegen levert bij matige intensiteit al gezondheidswinst op, 150 minuten per week levert meer op en (meer dan) het dubbele is nog beter voor de gezondheid. Onderzoeken vinden gunstige effecten van matig en zwaar intensieve duurtraining en van 2 tot 5 keer per week krachttraining.

Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar geldt de volgende beweegrichtlijn:
– Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
– Doe minstens elke dag 1 uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
– Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.

En: voorkom veel stilzitten (= sedentair gedrag). Veel zitten brengt waarschijnlijk veel negatieve effecten met zich mee. Zo hangt het samen met een hoog risico op sterfte aan hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het verband neemt echter af naarmate we meer bewegen.

De commissie van de Gezondheidsraad benadrukt dat het verband tussen de hoeveelheid bewegen en de gezondheid een continuüm is. De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen is een minimumrichtlijn om allen die weinig actief zijn te motiveren in beweging te komen. Voldoe je aan deze richtlijn, kun je door meer te gaan bewegen verdere gezondheidswinst behalen.

De uitdaging is om een blijvende verandering in beweeg- en zitgedrag te realiseren. Het gaat er namelijk niet alleen je in beweging te krijgen en minder te laten zitten, maar ook om je in beweging te houden.

Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat 44% van de volwassenen en ouderen aan de nieuwe beweegrichtlijnen voldoet. Echter zitten wij Nederlanders wel erg veel. Verder blijkt uit deze berekeningen dat 55% van de 4 t/m 11 jarige kinderen de norm haalt en slechts 28% van de 12 t/m 17 jarigen.

Roel Bors
Manager Kwaliteit & Opleidingen Enforce International BV
roel@enforce.nl
 

Plan een gratis coachgesprek of doe de online lidmaatschapstest

Klinkt dit goed en ben jij ook klaar voor een fitter & gezonder leven? Plan dan nu een gratis coachingsgesprek in met mij of één van de andere master trainers! 100% risicoloos, de eerste stap was nog nooit zo gemakkelijk!

 

Twijfel je nog? Doe dan de vrijblijvende online lidmaatschapstest: 6 korte vragen (slechts 1 min. invultijd) om te ontdekken of Enforce bij jou past!