Label: evolutie

Monday Master Blog: Nature of nurture

Evolutie of devolutie? De mens heeft zich de afgelopen miljoenen jaren ontwikkeld en we zijn geneigd te denken dat dit enkel een evolutie, een verbetering, betreft de waarheid is...