+316 10 62 42 42 INFO@ENFORCE.NL
Monday Master Blog: Het effect van inspanning op je slaap

Monday Master Blog: Het effect van inspanning op je slaap

Heb je jezelf wel eens afgevraagd of het verstandig is om een inspanning te leveren voordat je gaat slapen?

Welke invloed fysieke inspanning heeft op de kwaliteit en kwantiteit van onze slaap is van veel factoren afhankelijk waaronder het soort inspanning, de duur, intensiteit van de inspanning en het moment van de dag waarop je inspanning plaatsvindt.

Wat gebeurt er tijdens het trainen met je lichaam? En wat is het gevolg daarvan?

Door het sporten worden stresshormonen sneller afgebroken en komt het hormoon endorfine vrij. Dat hormoon zorgt ervoor dat we ons gelukkiger voelen en minder stress ervaren, maar het houdt ons ook alert en wakker.

Bovendien komt er bij het sporten ook adrenaline vrij en stijgen onze lichaamstemperatuur en hartslag. Daardoor hebben we tot enkele uren na de inspanning meer energie. Om makkelijk in slaap te vallen moet het lichaam eerst afkoelen en de hartslag zakken. Het lichaam heeft na het sporten een aantal uur nodig voor deze aanpassing, zodat je goed kan inslapen.

Dus voor een goede nachtrust, probeer je lichaam minimaal één uur de tijd te geven om wat tot rust te komen voordat je naar bed gaat/gaat slapen.

Björn Aertssen
Enforce Mastertrainer
bjorn@enforce.nl

Monday Master Blog: Vooroordelen over boksen?

Monday Master Blog: Vooroordelen over boksen?

Dat mag, maar laat mij je het tegendeel bewijzen. De gemiddelde persoon snapt niet wat er gebeurd als ze naar boksen kijken. Ze denken terug aan het schoolplein van vroeger als bijvoorbeeld 2 kinderen met elkaar gingen vechten. Of aan een vechtpartij die ze op straat hebben meegemaakt. Ze zien 2 mensen die elkaar pijn willen doen. Dat is wat veel mensen denken als ze naar boksen kijken. Maar er is een groot verschil tussen vechten en boksen. Tuurlijk, er komt agressie bij kijken. Maar dat is maar een klein deel van de sport.

Achter elke verplaatsing of stoot die een bokser doet, zit bij een bokser een gedachte. Het is niet enkel slaan of rammen om de ander maar te raken en pijn te doen. Een bokser bokst met zijn volle focus in het moment. Een bokser gebruikt zijn hersenen tijdens het gevecht. Je zal dan ook merken dat als je bokst, je aan niks anders kan denken dan aan het boksen. Een echte reset van je hersenen dus. Hierdoor kijk je na een training anders en met een frisse blik tegen zaken aan.

Daarnaast kan boksen je helpen om fysiek fit te maken. Zelf als je zou leren boksen zonder het contact. Alle fit-factoren worden getraind: coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid.

Dit alles maakt boksen een hele complete sport, die je zowel mentaal als fysiek heel goed kan laten voelen.

Rick de Nooijer
Enforce Mastertrainer
rick@enforce.nl

Monday Master Blog: Do it anyway!

Monday Master Blog: Do it anyway!

Doelen in het leven, iedereen heeft ze!

En om die doelen te behalen zal je dingen moeten doen. Maar om die doelen te halen gaat het er niet alleen om wat je doet op de dagen dat het goed gaat, maar gaat het er juist om wat je doet op de dagen dat het allemaal even tegen zit. Dat gaat het verschil maken in het behalen van je doelen!

En geloof me iedereen heeft dagen dat het allemaal even tegen zit. Zelfs de grootste ondernemers, de beste atleten en de grootste leiders. Maar wat hen de beste maakt in wat ze doen is dat ze 1 regel hanteren. En dat is de regel “DO IT ANYWAY!”. De regel geldt precies hoe die luid GEWOON DOEN! Juist op de dagen dat je er geen zin meer in hebt of dat alles tegen zit is het juist zo belangrijk. Doe wat je moet doen. Of het nu sporten, koken, sales, huishouden of werken is je moet jezelf aanleren het gewoon te doen. In je hoofd lijkt dit soms heel lastig, maar in de werkelijkheid is dit heel simpel. Je gaat en je doet het!

Het mooie hiervan is dat het ook nog eens bizar lekker voelt. Neem een voorbeeld als sporten. De dagen waarop alles goed gaat en je gaat sporten voelt dat gewoon goed. Maar de dagen waarop het allemaal niet mee zit en je besluit toch gewoon te gaan sporten. Dat zijn de dagen waarop het uiteindelijk de meeste voldoening gaat geven.

De kunst is om jezelf deze simpele regel aan te leren. Als dit lukt zul je zien dat de mindere dagen er nog steeds zullen zijn, maar dat je de negatieve spiraal een stuk sneller zult kunnen doorbreken.

Joren Wielart
Enforce Franchisenemer & Mastertrainer
joren@enforce.nl

Monday Master Blog: Wat is het verschil tussen leefstijl en vitaliteit?

Monday Master Blog: Wat is het verschil tussen leefstijl en vitaliteit?

Over de term vitaliteit bestaat veel verwarring. Het onderscheid tussen leefstijl en vitaliteit is niet altijd duidelijk. Daarom begin ik met het definiëren van leefstijl en vitaliteit, waarbij we het onderscheid ertussen duidelijk maken.

Wat is leefstijl?
Onder leefstijl verstaan we al het gedrag dat invloed heeft op onze gezondheid. Het gaat om alle bewuste en onbewuste keuzes die we dagelijks maken en die onze gezondheid beïnvloeden. Een leefstijlcoach is dus iemand die mensen helpt gezonder te leven. Een veelgebruikte benadering als het gaat om leefstijl is de BRAVO-benadering. Deze is ontwikkeld vanuit het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) en splitst gezondheid uit in vijf thema’s. Dit zijn: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. De thema’s spreken voor zich. In recente jaren wordt hier ook de Z van Zitten aan toegevoegd en wordt er gewerkt met BRAVOZ.

Wat is gezondheid?
Er zijn binnen de gezondheidszorg verschillende vakgebieden en professionals met uiteenlopende definities van gezondheid. Lange tijd werd gezondheid beschreven als de afwezigheid van ziekten en stoornissen. Later is deze definitie bijgesteld, aangezien deze niet langer de lading dekte. Gezondheid kunnen we definiëren als een toestand van algeheel welbevinden, waarin geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van gezondheid volgens het WHO:

“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, en niet alleen de afwezigheid van ziekte en invaliditeit”.

Machteld Huber heeft zich gericht op ‘positieve’ gezondheid en een vernieuwde definitie voor gezondheid opgesteld. Deze luidt als volgt:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”.

Deze definitie verschilt van de eerdergenoemde definitie, doordat deze het vermogen tot aanpassen en regie voeren over het eigen leven benoemt. Het verschil bestaat dus uit een component die te maken heeft met persoonlijk leiderschap en autonomie. Dit heeft al meer te maken met vitaliteit, maar dekt de lading nog niet volledig.

Wat is vitaliteit niet?
Bij vitaliteit denkt men aan energie. We hebben een beeld van oude mensen die nog springend door het leven gaan. In de Van Dale vinden we het volgende voor vitaal en vitaliteit:

vi·taal (bijvoeglijk naamwoord)
krachtig, energiek: een vitale grijsaard
vi·ta·li·teit
energie om te leven; levenskracht

Deze definities dekken de lading niet. Energie en levenskracht zeggen niets. Het is abstract en je kunt er niks mee. Vitaliteit is meer dan alleen energie, want ook iemand met weinig energie kan vitaal zijn. Het is belangrijk om te benoemen dat vitaliteit niet gelijk staat aan energie. Iemand kan immers onvoldoende vocht en calorieën binnen krijgen en toch vitaal zijn en zich energiek voelen. Vice versa kan iemand met voldoende calorie-inname zich vermoeid en leeg voelen.

Onderzoek naar vitaliteit begon met subjectieve vitaliteit. Subjectieve vitaliteit is de energie die iemand zelf waarneemt, beschreven als ‘je levendig voelen’. In deze definitie is vitaliteit sterk gerelateerd aan ziekte, pijn en fysiologie. Let op dat het hierbij niet om opwinding gaat, zo werden boosheid en vijandigheid juist ervaren als niet-vitaal. Echter, in deze definitie wordt ook rekening gehouden met de invloed van psychologische factoren op vitaliteit. Subjectieve vitaliteit is sterk gerelateerd aan behoeftebevrediging van autonomie, binding en competentie. Maar ook variabelen zoals zelfontplooiing worden gelinkt aan vitaliteit. Investeren in extrinsieke levensdoelen zoals rijkdom, beroemdheid en status worden negatief gecorreleerd met vitaliteit. Werken aan autonoom gemotiveerde doelen verhoogt de vitaliteit, en autonomie blijkt voorspellend voor vitaliteit. Verder is vitaliteit gelinkt aan productieve coping met stress en weerbaarheid tegen fysieke stressoren.

Wat is vitaliteit wel?
Vitaliteit is floreren op basis van zelfdeterminatie. Floreren is het antwoord op ons verlangen meer uit ons leven te willen halen. Het wordt samengevat als het ervaren van hoge niveaus van emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden op basis van zelfdeterminatie, persoonlijke ontwikkeling, betekenisvolle relaties en een zinvol leven met duidelijke richting. Vitaliteit gaat over het bepalen van je eigen waarde en keuzes maken die daarmee overeenkomen.

Een simpel voorbeeld is dat leefstijl (gezondheid) gaat over alles wat je moeder vroeger tegen je zei: ‘Ga op tijd naar bed, eet je groente op en kom eens van de bank af’. Vitaliteit gaat over alles wat je moeder niét met jou besprak: was ze bijvoorbeeld écht gelukkig met je vader? Had ze twijfels of ze jou wel goed heeft opgevoed en was ze wel tevreden met de keuzes die ze maakte om te werken of juist thuis te blijven?

Een ander onderscheid is dat leefstijlgedrag direct zichtbaar is, maar vitaliteit niet. Ik zie bijvoorbeeld wel wat iemand in zijn of haar mond stopt, en ik kan zien of iemand overgewicht heeft en naar de sportschool gaat. We kunnen echter niet altijd zien of iemand zich autonoom voelt, gelukkig is en zingeving ervaart.

Het verschil tussen leefstijl en vitaliteit zullen we illustreren aan de hand van een aantal voorbeelden:

– Iemand die wil afvallen en meer bewegen, zodat hij/zij gezond oud kan worden valt onder leefstijl.

– Iemand die wil afvallen en meer bewegen, zodat hij/zij dan een betere relatie heeft met zijn/haar partner valt onder vitaliteit.

– Willen stoppen met vlees eten, omdat iemand heeft gelezen dat vlees het risico verhoogt op kanker valt onder leefstijl.

– Willen stoppen met vlees eten, omdat iemand duurzaam wil leven valt onder vitaliteit. Iemand die aan krachttraining wil doen voor een betere botdichtheid en om beter te kunnen functioneren in dagelijkse activiteiten, valt onder leefstijl.

– Iemand die aan krachttraining wil doen om meer zelfvertrouwen en controle over zijn leven te krijgen, valt onder vitaliteit.

Zoals in bovenstaande voorbeelden al naar voren komt, gaat het in de praktijk vaak over vitaliteit. Mensen zijn niet bereid te betalen voor hun gezondheid, totdat het een probleem wordt. Veel vaker komen mensen bij een fitnesscentrum, personal trainer of leefstijlcoach omdat ze ontevreden zijn over zichzelf, de manier waarop zij leven, de keuzes die ze maken of de mate van controle (autonomie) en zingeving die ze in hun leven ervaren. Mensen komen om af te vallen, maar blijken een gebrek aan autonomie of zingeving te ervaren. Vitaliteit is belangrijk omdat mensen denken dat ze komen voor leefstijl, maar in werkelijkheid vaak komen voor vitaliteit. Daarbij is leefstijl een luxeproduct. Iemand die behoeftefrustratie ervaart en zingeving of richting mist, heeft geen mogelijkheid om bezig te zijn met leefstijl. Iemand die in een vechtscheiding zit, heeft geen bandbreedte of energie om bezig te zijn met afvallen.

Remy Jean Le
Enforce Mastertrainer
remyjean@enforce.nl

Monday Master Blog: Zo stijf als een hark of wil je meer diepte in je squat?

Monday Master Blog: Zo stijf als een hark of wil je meer diepte in je squat?

Mobility Flow is het antwoord; lees verder en je zal begrijpen waarom!

Vandaag de dag zitten we veel achter de laptop of kijken we series op de bank en ons lichaam past zich daar heel efficiënt op aan. Zo kan het lichaam ons goed ondersteunen in de activiteiten die we het meeste doen. Echter heeft die functionele aanpassing van het lichaam ook een keerzijde; hoe voelt het nu als je voorover bukt en je tenen probeert aan te raken? Zo stijf als een hark? Waarschijnlijk voel je een aantal plekken aan de achterzijde van je lichaam flink op spanning komen, misschien zelfs wel een pijnlijke spanning.

Kom je een heel eind? Of kom je net tot aan je knie? Om te kunnen bukken, tillen en squatten heeft het lichaam een bepaalde mobiliteit nodig. Die mobiliteit ontstaat wanneer je gewrichten en bindweefsel in het lichaam goed kunnen glijden en bewegen.

Je zou het kunnen zien alsof we omhuld zijn met een soort duikpak met daaronder verschillende lagen en draden die ten opzichte van elkaar kunnen glijden en bewegen. Dit glijden en bewegen van die lagen is makkelijker wanneer er weinig knopen en stroefheid in de verschillende lagen zitten. (Mocht je een beeld erbij willen hebben; dit filmpje geeft een mooi beeld m.n. vanaf minuut 5:50

Maar je kan je waarschijnlijk ook voorstellen dat er ergens een knoop of verkleving regelmatig voor komt in het lichaam door bijvoorbeeld stress, overbelasting, operaties maar ook voornamelijk door het gebrek aan verschillend bewegen. Ze kunnen zorgen voor pijn en uitstraling en zijn gevoelig voor druk. Om die knopen los te maken zijn er verschillende technieken beschikbaar zoals Fasciatherapie en Dry Needling, maar het allerbelangrijkste is het bewegen van alle lagen van je duikpak in alle verschillende richtingen die er zijn. Zo zorg je ervoor dat de lagen soepel blijven en de verklevingen kunnen worden opgelost. Al deze bewegingen vind je bijvoorbeeld in de binnenkort bij Enforce XL Rotterdam te volgen yoga en Mobility Flow lessen!

In de Mobility Flow les ga je op een matje aan de slag om zo te werken aan je mobiliteit. Het is een praktische les zonder gedoe waarbij de focus ligt op het verminderen van stijfheid en het ondersteunen van een soepel lichaam. Perfect en eigenlijk onmisbaar als aanvulling op je krachttraining.

Kom eens ervaren wat het voor jouw lichaam kan doen, iedereen is welkom! De lessen worden verzorgd door Charlotte, tevens Sport Fysiotherapeut hier bij Enforce XL Rotterdam.

Heb je last van pijnlijke knopen en wil je meer informatie over Fasciatherapie of Dry Needling neem dan contact op met Charlotte.

Charlotte Huber
Sport Fysiotherapeut Enforce XL Rotterdam
info@straight-up.nl
0623357290

Monday Master Blog: Fit worden, hoe begin je?

Monday Master Blog: Fit worden, hoe begin je?

Allereerst commit jezelf tot het doel wat je wilt bereiken. Zonder een commitment blijft het een wens, en je kunt wensen wat je wilt maar zonder een actie zul je blijven staan waar je staat. Vandaag krijg je een aantal tips en tricks om de draad weer op te pakken of om de goede weg voort te zetten. Let wel, buiten deze sportieve tips zijn voeding en slaap ook erg belangrijk.

1) Geen escape cards!
Motivatie is alles, en alleen zelf weet je waarvoor je het wilt doen. Dit kan van alles zijn; algemene gezondheid, je wilt meedoen aan dat éne evenement, je wilt wat kilo’tjes kwijt, indruk maken op iemand of een weddenschap winnen. Wat jouw persoonlijke intentie ook is, die intentie is jouw eigen stok achter de deur. Iedereen kent de escape cards; geen tijd, het is koud buiten, geen gym in de buurt etc. Als je weet waarvoor je het doet zul je minder snel neigen naar excuses. Bovendien wil je karakter tonen en daad bij je woord voegen.

2) Consistentie
Als je een kamerplant in één keer vijf liter water geeft, dan loopt deze waarschijnlijk over. Geef je diezelfde plant iedere dag een beetje water, dan zal de plant geleidelijk aan een stuk beter groeien. Vooral als je gaat beginnen is het belangrijk om niet van één tot honderd te willen gaan. Heel leuk dat er van die programma’s zijn die jouw in 8 weken een sixpack beloven maar over het algemeen is dat niet realistisch. Bovendien wordt er in een korte tijd erg veel inzet verwacht, wat niet altijd even goed uitkomt in jouw planning. Begin daarom voor jezelf in te plannen. Waar, wanneer, hoe vaak en hoe lang ga je sporten? Laat het langzaam een gewoonte worden. Geef jezelf zoals de kamerplant regelmatig ‘een beetje water’ en je zult groeien zonder over te lopen. Denk niet alleen maar “no pain = no gain” maar vooral “no train = no gain”.

3) Bodyweight excersize
Heb je een drukke week en kun je niet op de training komen? Je lichaam heb je altijd bij dus je kunt er altijd mee trainen. Vraag aan jouw mastertrainer of je thuis een extra of vervangende training kan doen. Ga los met de bodyweight oefeningen. Push-ups, sit-ups, mountain climbers, sprawls, leg-raises, squats, lunges, planking en natuurlijk burpees. Met o.a. deze oefening kun je op een leuke en simpele manier invulling geven aan jouw doel. Een yoga- of sportmatje volstaat al en met een kleine draaicirkel aan ruimte kan het gewoon in huis, in de tuin of in een parkje om de hoek aan de slag!

4) Inspiratie & motivatie van vandaag
Men vergeet soms de kracht van de kleine rituelen. Wordt bewust van jouw ingeslepen slechte gewoontes. Je hebt geen tijd, maar je kunt wel een uur snoozen of iedere avond twee uur Netflixen? Probeer ’s ochtends eens een kleine work-out en ervaar hoe fit jij je kunt voelen!

“What you do consistently, you eventually become”

Corneil van Schayik
Enforce Mastertrainer
corneil@enforce.nl

Secured By miniOrange

We willen je graag een waardevolle tijd op onze website geven. Als je verder gaat op deze website gaan wij ervan uit dat je instemt met ons cookiebeleid. Lees ons beleid

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten